PRODEJ KOŇSKÉHO HNOJE

Kompostovaný koňských hnůj z Hradiska

1 m3 ….. 2.500,-
Doprava: traktor s vlečkou 5 m3 – cena dohodou.